Český skaut

Podpořili jsme úžasný oddíl vodních skautů Neptun z Třeboně. Peníze využijí skauti na běžný provoz oddílu a na nákup nových lodí pro svou činnost.

A co vlastně skauti celý rok dělají?

Celoroční činnost našeho oddílu sestává z pravidelných schůzek jedenkrát týdně. Na těchto schůzkách se děti seznamují se zásadami správného chování, rozvíjí své schopnosti a dovednosti a učí se týmové spolupráci. To vše prostřednictvím různých her či praktických činností. Jednou měsíčně podnikáme jedno či vícedenní výpravy (pěšky po okolí či vlakem někam dále na zajímavá místa).

S příchodem jara začíná naše vodácká činnost a výpravy se přesouvají k rybníku nebo na řeku (většinou Lužnice a Nežárka). Zde probíhá vodácký výcvik, který je ve své podstatě přípravou na letní tábor. Tábor je vrcholem naší činnosti a děti se na něj vždy velice těší. Pořádáme třítýdenní tábor rozdělený do dvou částí. Prvních 14 dní jsme na stálém táboře u rybníka (Pohoř), třetí týden splouváme nějakou řeku (např. Berounka 2019).

Další vodáckou aktivitou jsou pravidelné tréninky na Opatovickém rybníku na pramici, které jsou přípravou na podzimní závody "Přes tři jezy" v Praze, kterých se pravidelně účastníme.

Ghoda sponzoruje Český skaut.

https://www.skaut.cz/