Ponypro z.s.

Cítíme stále větší potřebu přiblížit lidem přírodu, zvířata a venkov. Snažíme se vychovávat a vzdělávat děti zábavnou a nenásilnou formou.

Návštěvy probíhají buď přímo na farmě v Popovicích, nebo na přání vyjíždíme do vzdělávacích zařízení a na různé akce.
Jedním z velkých cílů je rozšířit nabídku aktivizačních služeb v domovech pro seniory a v nemocnicích. Spojením našich teoretických a praktických programů vzniká obrovský prostor k aktivizaci, motivaci, udržení soběstačnosti a v neposlední řadě k pozitivnímu rozptýlení uživatelů.

Krátká videozpráva o činnosti v roce 2020

 

https://ponypro.cz/