0
0 položek
0 Kč
prodej@spokojenykun.eu   |   +420 777 270 058

Tekutý odvápňovač Nuveq pro napařovač sena Haygain (Kanystr, 2,5 l)

Novinka v nabídce
Výrobce: Haygain
Kat. číslo: 3201047
Dostupnost: SKLADEM
Balení:
Cena: 1 899 Kč


ks

POPIS

ČISTÝ NAPAŘOVAČ SENA = ČISTÉ SENO

Před příchodem zimy je vhodné odvápnit váš napařovač sena HAYGAIN! Abyste předešli usazování vodního kamene na topném tělese vašeho napařovače a nesnížili jeho účinnost, měli byste jej pravidelně odvápňovat. S naším extra silným odstraňovačem vodního kamene Haygain zůstane váš napařovač sena funkční a výrazně se prodlouží jeho životnost. Pro každý proces odstraňování vodního kamene je zapotřebí jeden sáček. Podle doporučení výrobce by se měl napařovač sena odvápňovat každých šest týdnů, pokud napařovač běží jednou denně. V oblastech, kde je obsah uhličitanů ve vodě extrémně nízký, lze za určitých okolností prodloužit interval odvápnění. Rádi vám s tímto tématem poradíme podrobněji!

ODVÁPNĚNÍ JE TAK JEDNODUCHÉ

Koncentrovaný odvápňovač NUVEQ byl vyvinut speciálně pro čištění a údržbu parních generátorů. Vykazuje lepší odvápňovací účinek než běžné produkty.

Návod k použití:  Smíchejte 250 ml se 3 litry vody. Odpojte generátor páry od koše na seno a důkladně jej opláchněte.  Spusťte vyvíječ páry a znovu jej vypněte, jakmile se voda začne vařit (ve vyvíječi páry uslyšíte syčení). Nechte přístroj v klidu alespoň tři hodiny, ideálně 10 hodin, a poté parní generátor několikrát důkladně opláchněte. Obsah 2,5 l vystačí na 10 procesů odstraňování vodního kamene.

Tento 2,5 litrový kanystr vystačí na 10 odvápňovacích procesů. Na jeden čisticí proces je potřeba 250 ml tekutého odvápňovače.

Účinné složky: kyselina aminosoufonová, aniontové povrchově aktivní látky

Varování: Obsahuje H290: Může být korozivní pro kovy.
Obsahuje H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte pouze v původním obalu a v uzamčeném prostoru. Používejte ochranu očí a ochranné rukavice. Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody. Při požití: vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. Zajistěte prosím vhodnou likvidaci jako nebezpečný nebo speciální odpad.

Spokojený kůň a HAYGAIN doporučují pravidelně odvápňovat váš napařovač. Následky extrémního zavápnění způsobují vysoké náklady na opravy. V extrémních případech mohou být takové kalcifikace i neopravitelné.